0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Russia
Liga Pro
Oleg Kutuzov
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۳۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۰:۵۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۰۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۰
Alexey Akkuratov
Finished
۰۱:۳۵
Sergey Nikulin
۲
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۳:۲۰
Aleksey Lobanov
۳
۲
Volodin Dmitrii
Finished
۱۸:۲۰
Fedor Chernoskulov
۱
۳
Stanislav Mescheryakov
Finished
۱۸:۳۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۱:۵۰
Gennadii Kondratev
۳
۱
Andrey Doncenko
Finished
۰۸:۲۰
Ivan Moshkov
۳
۲
Denys Lebedev
Finished
۰۹:۰۵
Evgenii Plotnikov
۲
۳
Gennadii Kondratev
Finished
۰۹:۵۰
Kariukhin Aleksandr
۲
۳
Igor Amelichkin
Finished
۱۲:۲۰
Stanislav Andreev
۲
۳
Kariukhin Aleksandr
Finished
۱۲:۵۰
Aleksandr Merezhko
۲
۳
Kariukhin Aleksandr
Finished
۱۳:۵۰
Mikhail Chernyavskiy
۱
۳
Yuriy Krivenkiy
Finished
۱۵:۵۰
Stepan Dolbilin
۳
۰
Fedor Chernoskulov
Finished
۱۶:۰۵
Vladimir Kasatkin
۲
۳
Perminov Vasily
Finished
۱۶:۳۵
Mikhail Chernyavskiy
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۷:۵۰
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۱۹:۵۰
Andrey Shmakov
۱
۳
Andrey Potapkov
Finished
۲۰:۵۰
Bogdan Grebenyuk
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۲۱:۲۵
Kirill Puzankov
۲
۰
Alexander Zhelubenkov
inprogress
۲۱:۳۵
Andrei Matonin
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۲۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
۱
۳
Vladimir Selkin
Finished
۰۰:۳۰
Alexey Akkuratov
۱
۳
Igor Zemit
Finished
۰۱:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۵
Evgenii Plotnikov
۲
۳
Nikita Shchavelev
Finished
۰۷:۵۰
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Ivan Moshkov
Finished
۰۸:۰۵
Dmitry Bogdanov
۳
۰
Roman Antonov
Finished
۰۸:۲۰
Nikita Shchavelev
۳
۲
Andrey Doncenko
Finished
۱۰:۲۰
Oleg Zyuganov
۱
۳
Perminov Vasily
Finished
۱۸:۵۵
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Evgeny Glazun
Finished
۲۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Murzakmatov Ernist
Finished
۲۱:۲۰
Andrey Potapkov
۰
۰
Timofey Razinkov
inprogress
۲۱:۵۰
Vladimir Selkin
۳
۰
Evgeniy Telnov
Finished
۰۱:۲۵
Evgeniy Telnov
۰
۳
Igor Zemit
Finished
۰۲:۰۵
Ivan Pandur
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۵
Vladimir Selkin
۳
۲
Alexey Akkuratov
Finished
۰۲:۳۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۲:۵۰
Igor Zemit
۳
۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۳:۰۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۰۵
Alexey Akkuratov
۳
۰
Evgeniy Telnov
Finished
۰۳:۳۵
Oleg Zyuganov
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۵۰
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۰۵
Igor Zemit
۳
۰
Vladimir Selkin
Finished
۰۴:۰۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۲۰
Evgeniy Telnov
۰
۳
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۴:۳۵
Denys Lebedev
۳
۰
Girevenkov Alik
Finished
۰۸:۳۵
Nikita Shchavelev
۰
۳
Gennadii Kondratev
Finished
۰۸:۵۰
Sergey Lanin
۳
۱
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۹:۰۵
Roman Antonov
۳
۰
Sergey Burov
Finished
۰۹:۲۰
Andrey Doncenko
۳
۰
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۹:۲۰
Girevenkov Alik
۰
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۹:۳۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۱۰:۰۵
Dmitry Bogdanov
۳
۰
Sergey Burov
Finished
۱۰:۲۰
Ivan Moshkov
۳
۱
Girevenkov Alik
Finished
۱۰:۳۵
Sergey Lanin
۳
۰
Taras Kononenko
Finished
۱۰:۳۵
Aleksandr Merezhko
۰
۳
Stanislav Andreev
Finished
۱۱:۵۰
Alexey Innazarov
۲
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۱۲:۰۵
Andrey Shmakov
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۲:۲۰
Pavel Malakhov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۱۲:۲۰
Surikov Viacheslav
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۱۲:۳۵
Daniil Mikheev
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۱۲:۵۰
Nikita Mareev
۲
۳
Surikov Viacheslav
Finished
۱۳:۰۵
Pavel Pinkovsky
۳
۱
Aleksandr Monakov
Finished
۱۳:۰۵
Igor Amelichkin
۳
۱
Aleksandr Merezhko
Finished
۱۳:۲۰
Oleg Popov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۱۳:۳۰
Bogachev Alexey
۰
۳
Alexey Innazarov
Finished
۱۳:۳۵
Vladimir Eremin
۳
۲
Andrey Shmakov
Finished
۱۳:۵۰
Alexey Innazarov
۳
۱
Aleksandr Monakov
Finished
۱۴:۰۵
Stanislav Andreev
۳
۲
Igor Amelichkin
Finished
۱۴:۲۰
Pavel Pinkovsky
۲
۳
Bogachev Alexey
Finished
۱۴:۳۵
Nikita Mareev
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۴:۳۵
Andrey Shmakov
۳
۱
Daniil Mikheev
Finished
۱۴:۴۰
Sergey Nikulin
۳
۰
Vladimir Eremin
Finished
۱۴:۵۰
Aleksey Lobanov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۱۶:۲۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Evgeniy Akulenko
Finished
۱۶:۲۰
Volodin Dmitrii
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۱۶:۵۰
Fedor Chernoskulov
۲
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۷:۰۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۱۷:۰۵
Evgeniy Akulenko
۰
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۷:۲۰
Ivan Pandur
۰
۳
Volodin Dmitrii
Finished
۱۷:۲۰
Yurii Khaperskii
۳
۰
Gennadii Kondratev
Finished
۱۷:۵۰
Dmitrii Kustov
۳
۰
Aleksey Lobanov
Finished
۱۷:۵۰
Stepan Dolbilin
۰
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۸:۰۵
Yuriy Krivenkiy
۳
۱
Evgeniy Akulenko
Finished
۱۸:۲۰
Ivan Pandur
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۱۸:۵۰
Alexander Zhelubenkov
۲
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۲۰:۰۵
Stanislav Andreev
۳
۰
Dmitry Voronov
Finished
۲۰:۲۰
Rostislav Salkin
۳
۱
Kirill Puzankov
Finished
۲۰:۳۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Bogdan Grebenyuk
Finished
۲۰:۴۰
Murzakmatov Ernist
۳
۲
Nikita Mareev
Finished
۲۰:۵۰
Oleg Kharlakin
۳
۰
Stanislav Andreev
Finished
۲۰:۵۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۰
۳
Rostislav Salkin
Finished
۲۱:۰۵
Dmitry Voronov
۰
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۲۱:۲۰
Evgeny Glazun
۲
۱
Vladislav Chakhur
inprogress
۲۱:۳۵
Dmitriy Kugurushev
۰
۰
Stanislav Andreev
inprogress
۲۱:۵۰
Europe
TT Elite Series
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۰
Krzysztof Niemiec
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۰:۱۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۰:۱۵
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۲:۳۵
Piotr Staniszewski
۲
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۹:۵۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۱:۰۵
Artur Daniel
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۱:۲۵
Adrian Fabis
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۰۲:۴۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۱:۵۵
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۹:۲۰
Jan Zandecki
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۹:۵۵
Sebastian Baran
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۰۰
Kacper Makowski
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۰:۵۰
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Witczak Filip
Finished
۰۱:۰۰
Kacper Marchlewski
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۱۵
Adrian Fabis
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۲:۱۵
Blazej Szczepanek
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۷:۳۰
Josef Braun
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Lukasz Nadolski
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۹:۵۵
Artur Daniel
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Artur Daniel
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۴:۴۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۱۸:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۹:۰۵
Sebastian Baran
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۹:۲۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Szymon Sporek
Finished
۱۹:۴۵
Krzysztof Kapik
۱
۲
Sebastian Baran
inprogress
۲۱:۵۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۲۵
Piotr Gumulinski
۳
۲
Witczak Filip
Finished
۰۱:۴۹
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۲:۱۰
Lukasz Nadolski
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۸:۴۰
Artur Daniel
۳
۰
Artur Grela
Finished
۰۹:۰۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۲
Makajew Maciej
Finished
۰۹:۳۵
Krzystof Guminski
۲
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۰:۲۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Kacper Marchlewski
Finished
۲۰:۳۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۲۰:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Krzysztof Niemiec
Finished
۲۱:۰۵
Szymon Sporek
۳
۱
Krzysztof Marcinowski
Finished
۲۱:۳۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۰:۳۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۱:۰۰
Krystian Kolodziej
۱
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۱:۵۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۳:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۳۰
Adrian Fabis
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۵۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۴:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۴۵
Blazej Szczepanek
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۵:۰۵
Adrian Fabis
۲
۰
Wisniewski Bartlomiej
inprogress
۰۵:۳۰
Witczak Filip
۰
۳
Morawiec Daniel
Finished
۰۵:۵۰
Tomasz Lojtek
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۵۵
Krzysztof Juszczyk
۳
۲
Bernacki Lukasz
Finished
۰۶:۱۴
Blazej Szczepanek
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Adrian Fabis
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۰۶:۴۰
Witczak Filip
۱
۳
Krzysztof Juszczyk
Finished
۰۶:۵۹
Mariusz Koczyba
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۵۵
Adrian Fabis
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۸:۱۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۸:۲۰
Witczak Filip
۱
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۰۸:۳۴
Makajew Maciej
۲
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۸:۴۵
Kacper Makowski
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۸:۵۰
Krzystof Guminski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۹:۱۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۰۰
Piotr Strus
۰
۳
Adrian Myszewski
Finished
۱۰:۰۴
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jan Zandecki
Finished
۱۰:۲۰
Josef Braun
۳
۰
Artur Grela
Finished
۱۰:۴۵
Makajew Maciej
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۴۵
Artur Daniel
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۰۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۱۱:۱۰
Lukasz Nadolski
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۱:۳۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۱:۳۵
Piotr Strus
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۱:۴۰
Makajew Maciej
۳
۱
Krzystof Guminski
Finished
۱۲:۰۰
Kacper Makowski
۲
۳
Bartlomiej Mleczko
Finished
۱۲:۰۵
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۲:۲۰
Artur Daniel
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۲۰
Sebastian Baran
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۱۲:۲۵
Lukasz Nadolski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Krzysztof Niemiec
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۲:۴۵
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Adrian Myszewski
Finished
۱۲:۵۰
Artur Grela
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۳:۰۵
Makajew Maciej
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۳:۱۰
Krzystof Guminski
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۳:۳۵
Josef Braun
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۳:۵۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۳:۵۵
Lukasz Nadolski
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۴:۱۵
Krzystof Guminski
۰
۳
Szymon Sporek
Finished
۱۴:۳۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۴:۵۵
Lukasz Nadolski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۵:۰۵
Adrian Myszewski
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۵:۱۹
Krzysztof Kapik
۳
۰
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۵:۲۰
Jan Zandecki
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۵:۳۰
Krzystof Guminski
۱
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۱۵:۴۵
Jakub Michalski
۱
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۱۵:۵۰
Artur Daniel
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۵:۵۵
Krzysztof Niemiec
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۱۶:۱۰
Artur Grela
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۶:۲۰
Adrian Myszewski
۱
۳
Kacper Makowski
Finished
۱۶:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۱۶:۳۵
Iwasyszyn Wojciech
۱
۳
Maciej Malecha
Finished
۱۶:۴۰
Jan Zandecki
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۶:۴۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Szymon Sporek
Finished
۱۶:۵۵
Lukasz Nadolski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۷:۰۵
Krzystof Guminski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۷:۲۰
Artur Daniel
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۷:۳۰
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Kacper Makowski
Finished
۱۷:۴۰
Krzysztof Niemiec
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۷:۴۵
Artur Grela
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۷:۵۵
Lukasz Nadolski
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۸:۲۰
Krzystof Guminski
۰
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۸:۳۰
Artur Daniel
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۸:۴۰
Kacper Makowski
-
-
Jakub Glanowski
inprogress
۱۸:۵۵
Staszczyk Konrad
۳
۱
Szymon Sporek
Finished
۱۸:۵۵
Piotr Staniszewski
۳
۱
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۱۹:۰۰
Lukasz Nadolski
۳
۱
Artur Grela
Finished
۱۹:۳۰
Krzystof Guminski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۲۰:۰۵
Jakub Michalski
۳
۲
Maciej Malecha
Finished
۲۰:۱۰
Artur Daniel
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۲۰:۱۵
Sebastian Baran
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۲۱:۰۰
Rudomina Kamil
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۲۱:۲۵
Bartosz Czerwinski
۰
۲
Krystian Kolodziej
inprogress
۲۱:۵۵
Czech Republic
Pro League
Stanislav Hudec
۳
۲
Erik Topic
Finished
۱۰:۰۰
Daniel Kouble
۳
۱
Jiri Vojtech
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۱:۳۰
Martin Sychra
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۲:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۲:۰۰
Jan Lovl
۳
۲
Jan Ruzicka
Finished
۰۹:۳۰
Martin Biolek
۳
۲
Jonas Rak
Finished
۱۸:۰۰
Michal Moravec
-
-
Alesh Bayer
Finished
۰۱:۰۰
Roman Laznicka
۳
۱
Miroslav Cyrus
Finished
۰۱:۰۰
Michal Sklenar
۳
۰
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Michal Regner
۰
۳
Dan Volhejn
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Lubor Sulava
۲
۳
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۲:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smrcek
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۷:۰۰
Josef Palecek
۱
۳
Jiri Jira
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Jira
۳
۲
Pavel Sedo
Finished
۱۱:۳۰
Frantisek Briza
۳
۲
Michal Vondrak
Finished
۱۴:۰۰
Radim Jaros
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۱۷:۳۰
Bohumil Duben
۲
۳
Radek Limbursky
Finished
۱۸:۰۰
Ales Krejci
۱
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۸:۳۰
Jan Skvrna
۲
۳
Martin Biolek
Finished
۱۸:۳۰
Turek Tomas
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۱۹:۰۰
Milan Regner
۲
۳
Slavomir Kollner
Finished
۱۹:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۲۰:۰۰
Radim Jaros
۳
۲
Radek Limbursky
Finished
۲۱:۰۰
Mihail Trinta
۳
۱
Martin Sychra
Finished
۲۱:۳۰
Petr Svoboda
۳
۰
Tomas Pelikan
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Tuma
۰
۳
Jaroslav Martinek
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Viktor Vejvoda
۱
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۰:۳۰
Martin Bittner
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۱:۳۰
Jonas Rak
۱
۳
Jan Dzida
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Prosa
۱
۳
Tomas Kos
Finished
۱۹:۳۰
Ales Krejci
۲
۳
Radek Limbursky
Finished
۲۰:۰۰
Petr Svec
-
-
Miroslav Nechas
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۰:۰۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۰۰:۰۰
Milan Smrcek
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Svacha
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۰۲:۳۰
Michal Sklenar
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Milan Smrcek
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Martin Sychra
Finished
۰۳:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Dan Volhejn
Finished
۰۳:۳۰
Dmitro Parhomenko
۳
۰
Josef Pelikan
Finished
۰۳:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Martin Sychra
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۳۰
Josef Pelikan
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۴:۳۰
Dan Volhejn
۳
۱
Michal Sklenar
Finished
۰۴:۳۰
Michal Regner
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sychra
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۵:۰۰
Josef Pelikan
۰
۲
Lubor Sulava
inprogress
۰۵:۳۰
Tomas Janata
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۵:۳۰
Dan Volhejn
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Michal Sklenar
Finished
۰۶:۰۰
Dmitro Parhomenko
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۶:۰۰
Dmitro Parhomenko
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۶:۳۰
Petr Jochym
۲
۳
Jakub Levicky
Finished
۰۹:۳۰
Martin Bittner
۲
۳
Viktor Vejvoda
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Jira
۳
۲
Martin Nypl
Finished
۰۹:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Sedo
۳
۰
Josef Palecek
Finished
۱۰:۰۰
Darin Kryl
۱
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۰:۰۰
Tadeas Zika
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۱۰:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۲
Milan Chalupnicek
Finished
۱۰:۰۰
Jan Ruzicka
۰
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۰:۳۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Trojan Frantisek
Finished
۱۰:۳۰
Martin Nypl
۰
۳
Pavel Sedo
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Levicky
۱
۳
Darin Kryl
Finished
۱۰:۳۰
Michal Vedmoch
۰
۳
Petr Jochym
Finished
۱۱:۰۰
Milan Chalupnicek
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Martin Bittner
Finished
۱۱:۰۰
Erik Topic
۰
۳
Jan Lovl
Finished
۱۱:۰۰
Jan Potensky
۲
۳
Trojan Frantisek
Finished
۱۱:۳۰
Petr Jochym
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۱۱:۳۰
Jan Lovl
۳
۰
Stanislav Hudec
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Levicky
۳
۱
Michal Vedmoch
Finished
۱۲:۰۰
Martin Nypl
۰
۳
Josef Palecek
Finished
۱۲:۰۰
Jan Ruzicka
۱
۳
Erik Topic
Finished
۱۲:۰۰
Hejduk Alexander
۱
۳
Milan Chalupnicek
Finished
۱۲:۰۰
Viktor Vejvoda
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۲:۰۰
Darin Kryl
۰
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۲:۳۰
Josef Palecek
۳
۱
Martin Nypl
Finished
۱۲:۳۰
Trojan Frantisek
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Jira
۲
۳
Pavel Sedo
Finished
۱۳:۰۰
Jan Lovl
۲
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۳:۰۰
Tadeas Zika
۲
۳
Martin Bittner
Finished
۱۳:۰۰
Michal Syroha
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۳:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۳:۳۰
Jan Pleskot
۱
۳
Josef Kvapil
Finished
۱۳:۳۰
Pavel Chvatal
۳
۱
Radim Pokorny
Finished
۱۳:۳۰
Jan Krupnik
۲
۳
Ales Berbr
Finished
۱۳:۳۰
Marek Chlebecek
۳
۱
Petr Budinsky
Finished
۱۴:۰۰
Roman Hudeczek
۲
۳
Ondrej Kus
Finished
۱۴:۰۰
David Horak
۰
۳
Petr Picek
Finished
۱۴:۰۰
David Horak
-
-
Julius Legen
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Tuma
۲
۳
Milan Smesny
Finished
۱۴:۰۰
Josef Kvapil
۳
۲
David Horak
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Novotny
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۴:۳۰
Petr Serak
۳
۰
Miroslav Tuma
Finished
۱۴:۳۰
Radim Pokorny
۱
۳
Marek Chlebecek
Finished
۱۴:۳۰
Ales Berbr
۳
۰
Roman Hudeczek
Finished
۱۴:۳۰
Milan Smesny
۱
۳
Michal Syroha
Finished
۱۵:۰۰
Petr Budinsky
۲
۳
Pavel Chvatal
Finished
۱۵:۰۰
Michal Vondrak
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۵:۰۰
Ondrej Kus
۳
۱
Jan Krupnik
Finished
۱۵:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Frantisek Briza
Finished
۱۵:۳۰
Jan Krupnik
۲
۳
Roman Hudeczek
Finished
۱۵:۳۰
Jan Pleskot
۰
۳
David Horak
Finished
۱۵:۳۰
Pavel Chvatal
۱
۳
Marek Chlebecek
Finished
۱۵:۳۰
Michal Syroha
۳
۰
Miroslav Tuma
Finished
۱۵:۳۰
Ales Berbr
۲
۳
Ondrej Kus
Finished
۱۶:۰۰
Radim Pokorny
۰
۳
Petr Budinsky
Finished
۱۶:۰۰
Petr Serak
۳
۲
Milan Smesny
Finished
۱۶:۰۰
Jaroslav Novotny
۲
۳
Michal Vondrak
Finished
۱۶:۰۰
Michal Syroha
۲
۳
Petr Serak
Finished
۱۷:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Josef Kvapil
Finished
۱۷:۰۰
Marek Chlebecek
۳
۲
Pavel Chvatal
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۷:۳۰
Jan Dzida
۳
۲
Jan Skvrna
Finished
۱۷:۳۰
Milan Regner
۳
۰
Jaroslav Hons
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Prosa
۳
۱
Eric Maresh
Finished
۱۷:۳۰
Jakub Vogel
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Kos
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۱۸:۰۰
Slavomir Kollner
۳
۰
Pilbauer Stanislav
Finished
۱۸:۰۰
Eric Maresh
۱
۳
Tomas Kos
Finished
۱۸:۳۰
Ladislav Janousek
۳
۱
Jakub Vogel
Finished
۱۸:۳۰
Jaroslav Hons
۱
۳
Slavomir Kollner
Finished
۱۸:۳۰
Milan Kolar
۰
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۹:۰۰
Radek Limbursky
۱
۳
Radim Jaros
Finished
۱۹:۰۰
Pilbauer Stanislav
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۹:۰۰
Radim Jaros
۳
۰
Bohumil Duben
Finished
۱۹:۳۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Jakub Vogel
Finished
۱۹:۳۰
Jan Dzida
۱
۳
Martin Biolek
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Hons
۱
۳
Pilbauer Stanislav
Finished
۲۰:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۲۰:۰۰
Jan Skvrna
۱
۳
Jonas Rak
Finished
۲۰:۰۰
Tomas Prosa
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۲۰:۳۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Milan Kolar
Finished
۲۰:۳۰
Martin Biolek
۳
۰
Jan Dzida
Finished
۲۱:۰۰
Turek Tomas
۰
۳
Tomas Kos
Finished
۲۱:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۱
Jakub Vogel
Finished
۲۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Michal Moravec
Finished
۲۱:۳۰
Marek Holub
۱
۳
Tomas Fojtik
Finished
۲۱:۳۰
Miroslav Dvorak
۰
۳
Zdenek Nevrtal
Finished
۲۱:۳۰
Plachy Jiri
۰
۰
Michal Vondrak
inprogress
۲۲:۰۰
Tibor Batthyany
۰
۰
Jakub Stolfa
inprogress
۲۲:۰۰
Turek Tomas
۱
۰
Ondrej Svacha
inprogress
۲۲:۰۰
Dalimil Machander
۰
۰
Patrik Jokiel
inprogress
۲۲:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Stefan Kostadinovic
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۰۰:۰۰
Andrea Puppo
۳
۰
Eusebio Vos
Finished
۱۱:۰۰
Nicolas Burgos
۳
۲
Klajber Adam
Finished
۱۷:۰۰
Sanchi Francisco
۳
۱
David Prusa
Finished
۱۹:۳۰
Daniel Kosiba
۳
۰
Martin Koblizek
Finished
۲۱:۰۰
Miroslav Horejsi
۲
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۲۰:۳۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
David Prusa
Finished
۲۲:۰۰
David Prusa
۰
۳
Daniel Kosiba
Finished
۰۱:۰۰
Radim Bako
۰
۳
Nicolas Burgos
Finished
۱۰:۰۰
Simon Belik
۰
۳
Klajber Adam
Finished
۱۰:۳۰
Carlos Fernandez
۰
۳
Nicolas Burgos
Finished
۱۱:۳۰
Radim Bako
۰
۳
Simon Belik
Finished
۱۲:۰۰
Klajber Adam
۲
۳
Eusebio Vos
Finished
۱۳:۰۰
Carlos Fernandez
۱
۳
Simon Belik
Finished
۱۳:۳۰
Andrea Puppo
۲
۳
Nicolas Burgos
Finished
۱۴:۰۰
Radim Bako
۰
۳
Klajber Adam
Finished
۱۵:۰۰
Klajber Adam
۳
۰
Andrea Puppo
Finished
۱۶:۰۰
Sanchi Francisco
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۷:۳۰
Stefan Kostadinovic
۳
۰
David Prusa
Finished
۱۸:۰۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
Martin Koblizek
Finished
۱۹:۰۰
Dmitrij Prokopcov
۱
۰
Martin Koblizek
inprogress
۲۲:۳۰
World
TT-CUP
Emil Michalski
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۰:۰۵
Vojtech Sanc
۳
۲
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۰۰:۲۵
David Jicha
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Tomas Krejci
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۰۱:۰۰
David Jicha
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۲۵
Vojtech Sanc
۰
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۱:۳۰
Michal Spalek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۱:۵۵
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Marek Pyzik
Finished
۰۲:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Albert Misztal
۱
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۷:۰۰
Marek Pyzik
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۳۰
Stapor Rafal
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۰۹:۰۰
Skura Eryk
۲
۳
Jan Masternak
Finished
۰۹:۳۰
Maciej Kolek
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۳۵
Gregorio Cascales
۳
۰
Borja Melgarejo
Finished
۰۹:۴۰
Jakub Mach
۰
۳
Petr Vodal
Finished
۰۹:۵۰
Damian Bucko
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۰۰
Valois Kayque
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۰۵
Jose Cano
۱
۳
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۱۰
Tomas Krejci
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۰:۲۰
Martin Kocvara
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۰:۲۵
Jan Masternak
۳
۰
Dawid Pelczar
Finished
۱۰:۳۰
Blazej Warpas
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۳۵
Gregorio Cascales
۱
۳
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۴۰
Jakub Mach
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۰:۵۰
Jonas Kulveit
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۵۵
Stapor Rafal
۳
۱
Skura Eryk
Finished
۱۱:۰۰
Maciej Kolek
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۱:۰۵
Borja Melgarejo
۲
۳
Jose Cano
Finished
۱۱:۱۰
Petr Vodal
۳
۰
Tomas Krejci
Finished
۱۱:۲۰
Martin Kocvara
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Damian Bucko
۳
۱
Jan Masternak
Finished
۱۱:۳۰
Blazej Warpas
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۵
Gregorio Cascales
۱
۳
Jose Cano
Finished
۱۱:۴۰
Jakub Mach
۱
۳
Tomas Krejci
Finished
۱۱:۵۰
Marek Kulisek
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۱:۵۵
Skura Eryk
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۲:۰۰
Valois Kayque
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۲:۰۵
Heruan Escalona
۱
۳
Borja Melgarejo
Finished
۱۲:۱۰
Dohnal Jaroslav
۲
۳
Petr Vodal
Finished
۱۲:۲۰
Martin Kocvara
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۲:۲۵
Stapor Rafal
۱
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۲:۳۰
Blazej Warpas
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۲:۳۵
Gregorio Cascales
۱
۳
Borja Melgarejo
Finished
۱۲:۴۵
Ondrej Fiklik
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۱۲:۵۵
Damian Bucko
۲
۳
Skura Eryk
Finished
۱۳:۰۰
Jakub Mach
۳
۰
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۳:۰۰
Maciej Kolek
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۰۵
Heruan Escalona
۳
۱
Jose Cano
Finished
۱۳:۱۵
Stapor Rafal
۱
۳
Jan Masternak
Finished
۱۳:۳۰
Petr Vodal
۳
۰
Tomas Krejci
Finished
۱۳:۳۰
Blazej Warpas
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۳:۳۵
Marek Kulisek
۳
۱
Martin Kocvara
Finished
۱۳:۴۰
Oskar Pukk
۳
۱
Artjom Hiisku
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Rolik
۱
۳
Petr Litomisky
Finished
۱۳:۵۰
Stepien Marcin
۳
۲
Dawid Pelczar
Finished
۱۴:۰۰
Michal Lysakowski
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۴:۰۵
Ondrej Fiklik
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۴:۱۰
Maksim Vuhka
۳
۱
Stanislav Strogov
Finished
۱۴:۱۵
Lukas Pour
۲
۳
Radek Zeman
Finished
۱۴:۲۰
Zdenek Zahradka
۳
۲
Petr Semrad
Finished
۱۴:۲۵
Damian Bucko
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۴:۳۰
Oskar Pukk
۳
۲
Stanislav Strogov
Finished
۱۴:۴۵
Jakub Rolik
۲
۳
Radek Zeman
Finished
۱۴:۵۰
Sebl Jachym
۰
۳
Frantisek Balcar
Finished
۱۴:۵۵
Skura Eryk
۱
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۵:۰۰
Artjom Hiisku
۲
۳
Maksim Vuhka
Finished
۱۵:۱۵
Valois Kayque
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۱۵
Petr Litomisky
۰
۳
Lukas Pour
Finished
۱۵:۲۰
Zdenek Zahradka
۲
۳
Frantisek Balcar
Finished
۱۵:۲۵
Jan Masternak
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۵:۳۰
Oskar Pukk
۰
۳
Maksim Vuhka
Finished
۱۵:۴۵
Jakub Rolik
۳
۱
Lukas Pour
Finished
۱۵:۵۰
Petr Semrad
۳
۱
Sebl Jachym
Finished
۱۵:۵۵
Stapor Rafal
۳
۱
Skura Eryk
Finished
۱۶:۱۰
Stanislav Strogov
۳
۰
Artjom Hiisku
Finished
۱۶:۱۵
Radek Zeman
۳
۱
Petr Litomisky
Finished
۱۶:۲۰
Zdenek Zahradka
۳
۱
Sebl Jachym
Finished
۱۶:۲۵
Jan Masternak
۳
۲
Dawid Pelczar
Finished
۱۶:۴۰
Stanislav Strogov
۲
۳
Artjom Hiisku
Finished
۱۶:۴۵
Frantisek Balcar
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۱۶:۵۵
Jakub Rolik
۳
۰
Petr Litomisky
Finished
۱۶:۵۵
Damian Bucko
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۱۷:۱۰
Maksim Vuhka
۳
۱
Oskar Pukk
Finished
۱۷:۱۵
Radek Zeman
۰
۳
Lukas Pour
Finished
۱۷:۲۵
Leszek Maduzia
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۱۷:۳۵
Lukas Vich
۳
۰
Dominik Lafek
Finished
۱۷:۵۰
Petr Semrad
۲
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۷:۵۵
Fabian Sikora
۳
۱
Zapala Krzysztof
Finished
۱۸:۰۰
Pistora Josef
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۸:۲۰
Cerny Martin
۲
۳
David Vesecky
Finished
۱۸:۲۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Ucinski Rafal
Finished
۱۸:۳۰
Leszek Maduzia
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۸:۳۵
Lukas Vich
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۸:۵۰
Frantisek Balcar
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۸:۵۵
Dominik Lafek
۲
۳
Pistora Josef
Finished
۱۹:۲۰
Cerny Martin
۳
۲
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۹:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Bartosz Fraczek
Finished
۱۹:۳۰
Leszek Maduzia
-
-
Skorupa Jakub
Finished
۱۹:۳۵
Lukas Vich
۰
۳
Pistora Josef
Finished
۱۹:۵۰
David Vesecky
۳
۲
Frantisek Balcar
Finished
۱۹:۵۵
Fabian Sikora
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۲۰:۰۰
Pavel Cibik
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۲۰:۲۰
Cerny Martin
۳
۰
Frantisek Balcar
Finished
۲۰:۲۵
Dominik Lafek
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۲۰:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
David Vesecky
Finished
۲۰:۵۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۲۱:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۲۱:۰۵
Pistora Josef
۳
۰
Lukas Vich
Finished
۲۱:۲۰
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Frantisek Balcar
Finished
۲۱:۳۰
Fabian Sikora
۰
۳
Bartosz Fraczek
Finished
۲۱:۳۰
Urban Roman
۰
۲
Jakub Rolik
inprogress
۲۱:۵۰
David Vesecky
۰
۰
Cerny Martin
inprogress
۲۲:۰۰
Belarus
Liga Pro
Vladimir Siniavskii
۰
۳
Shepelevich Igor Dmitrievich
Finished
۰۸:۲۰
Viktor Anishchenko
۱
۳
Alexandr Kerner
Finished
۰۸:۵۰
Shepelevich Igor Dmitrievich
۱
۳
Viktor Anishchenko
Finished
۰۹:۲۰
Alexandr Kerner
۰
۳
Vladimir Siniavskii
Finished
۰۹:۵۰
Vladimir Siniavskii
۰
۳
Viktor Anishchenko
Finished
۱۰:۲۰
Evgenii Mutianko
۲
۳
Anton Mokei
Finished
۱۲:۲۰
Evgenii Kozich
۳
۰
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۲:۵۰
Anton Mokei
۱
۳
Evgenii Kozich
Finished
۱۳:۲۰
Andrei Kopchinskii
۰
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۳:۵۰
Evgenii Mutianko
۳
۱
Evgenii Kozich
Finished
۱۴:۲۰
Anton Mokei
۳
۰
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۴:۵۰
Vladimir Murashko
۲
۳
Petr Puzanov
Finished
۱۶:۲۰
Vladimir Koshel
۲
۳
Vladimir Murashko
Finished
۱۷:۵۰
Petr Puzanov
۳
۱
Vladimir Koshel
Finished
۱۸:۵۰
Aleksandr Tretyakov
۲
۳
Sergei Sapega
Finished
۲۰:۵۵