0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Russia
Liga Pro
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۱:۲۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۳۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Maksim Nesterov
Finished
۰۳:۵۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۰۵
Oleg Popov
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۲۰
Oleg Popov
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۲۰
Ivan Pandur
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۲۰
Oleg Butorin
۳
۲
Andrei Molodykh
Finished
۰۸:۰۵
Evgeny Kharchenko
۳
۲
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۲:۱۵
Oleg Pronin
۲
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۳:۰۰
Mikhail Marchenko
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۰:۰۵
Denisov Alexey
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۰:۳۵
Maksim Nesterov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۱:۰۵
Valery Kutin
۳
۲
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۱:۰۵
Mikhail Marchenko
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۱:۳۵
Ivan Pandur
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۵۰
Dmitry Bogdanov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۲:۰۵
Kutenkov Dmitry
۳
۰
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۰۵
Maksim Nesterov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Valery Kutin
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۲:۳۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۴۵
Aleksey Kazakov
۳
۱
Mikhail Marchenko
Finished
۰۳:۰۵
Andrey Artemov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۰۵
Denisov Alexey
۳
۲
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۳:۳۵
Tyinchtyik Turabekov
۰
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۳:۴۵
Aleksey Kazakov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۴:۰۵
Andrey Artemov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Bogdanov
۳
۲
Mikhail Marchenko
Finished
۰۴:۳۵
Kutenkov Dmitry
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۳۵
Albert Bogomolov
۳
۰
Alexandr Vorozheykin
Finished
۰۷:۵۰
Sheinfain Aleksandr
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۱۵
Sergey Burov
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۸:۲۰
Andrey Doncenko
۲
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۳۰
Konstantin Olshakov
۱
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۰۸:۴۵
Alexandr Kononenko
۱
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۸:۴۵
Alexandr Vorozheykin
۰
۳
Andrey Doncenko
Finished
۰۹:۰۰
Roman Astreev
۱
۳
Igor Minchenkov
Finished
۰۹:۰۰
Andrei Molodykh
۱
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۰۹:۰۵
Andrei Khanevskii
۰
۳
Alexandr Kononenko
Finished
۰۹:۰۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۹:۳۰
Damir Bedretdinov
۳
۱
Albert Bogomolov
Finished
۰۹:۳۰
Stepan Dolbilin
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۴۵
Rustam Bedretdinov
۳
۱
Sheinfain Aleksandr
Finished
۰۹:۴۵
Albert Bogomolov
۰
۳
Andrey Doncenko
Finished
۱۰:۰۰
Igor Minchenkov
۳
۲
Sergey Burov
Finished
۱۰:۰۰
Sheinfain Aleksandr
۳
۰
Alexandr Kononenko
Finished
۱۰:۰۵
Oleg Butorin
۳
۰
Konstantin Olshakov
Finished
۱۰:۰۵
Sergey Burov
۳
۰
Roman Astreev
Finished
۱۰:۳۰
Alexandr Vorozheykin
۲
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Molodykh
۲
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۱۰:۴۵
Andrei Khanevskii
۳
۰
Rustam Bedretdinov
Finished
۱۰:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۱:۰۰
Maksim Sorokin
۲
۳
Oleg Pronin
Finished
۱۲:۰۰
Mikhail Cheklin
۱
۳
Mikhail Petrov
Finished
۱۲:۱۵
Valery Sidorin
۳
۲
Anton Mokhnachev
Finished
۱۲:۲۰
Sergey Kuzmin
۲
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۱۲:۳۰
Anton Sirotkin
۰
۳
Andrey Potapkov
Finished
۱۲:۳۵
Maksim Kiselev
۰
۳
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۲:۳۵
Vitaly Demchenko
۰
۳
Vladimir Beliakov
Finished
۱۲:۵۰
Mikhail Petrov
۲
۳
Maksim Kiselev
Finished
۱۳:۰۵
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Anton Sirotkin
Finished
۱۳:۱۵
Anton Mokhnachev
۱
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۳:۳۰
Sergey Lanovenko
۳
۲
Maksim Sorokin
Finished
۱۳:۳۰
Vadim Georgievich Evlampiev
۲
۳
Mikhail Cheklin
Finished
۱۳:۳۵
Andrey Potapkov
۱
۳
Evgeny Kharchenko
Finished
۱۳:۴۵
Maksim Sorokin
۳
۱
Sergey Kuzmin
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Beliakov
۲
۳
Valery Sidorin
Finished
۱۴:۰۰
Mikhail Cheklin
۱
۳
Maksim Kiselev
Finished
۱۴:۰۵
Evgeny Kharchenko
۳
۲
Anton Sirotkin
Finished
۱۴:۱۵
Valery Sidorin
۲
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۴:۳۰
Oleg Pronin
۲
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۱۴:۳۰
Mikhail Petrov
۰
۱
Vadim Georgievich Evlampiev
inprogress
۱۴:۳۵
Kutenkov Dmitry
۲
۱
Andrey Potapkov
inprogress
۱۴:۴۵
Anton Mokhnachev
۰
۱
Vladimir Beliakov
inprogress
۱۵:۰۰
Evgeniy Samokha
-
-
Alexander Kolmin
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Europe
TT Elite Series
Dawid Kotwica
۳
۲
Linek Adam
Finished
۱۲:۴۰
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Sebastian Bak
Finished
۰۳:۱۰
Piotr Staniszewski
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۳۰
Piotr Staniszewski
۱
۳
Linek Adam
Finished
۰۵:۴۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۰:۱۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Kosowski
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Dawid Kotwica
-
-
Wojciech Gluszek
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۰
Piotr Strus
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۰۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۳۰
Szymon Radlo
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۰۳:۲۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۳:۵۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۳۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۲۰
Dawid Poloszczanski
۳
۰
Piotr Staniszewski
Finished
۰۶:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۰۷:۲۰
Jakub Kosowski
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۱:۵۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۵۰
Maciej Sinicki
۰
۳
Piotrowski Marcin
Finished
۱۳:۱۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۳:۴۰
Michal Minda
۲
۰
Blazej Cioch
inprogress
۱۵:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۱۰
Jakub Kwapis
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۰:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Piotr Strus
Finished
۰۰:۳۰
Makajew Maciej
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۰:۴۰
Josef Braun
۳
۰
Michal Malachowski
Finished
۰۰:۵۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۲۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۳۰
Sebastian Bak
۰
۳
Linek Adam
Finished
۰۲:۱۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۲۰
Maciej Sinicki
۲
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۰۲:۴۰
Makajew Maciej
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۵۰
Piotr Strus
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۳۰
Maciej Sinicki
۳
۲
Linek Adam
Finished
۰۴:۱۰
Sebastian Bak
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۴۰
Szymon Radlo
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۵۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Maciej Sinicki
Finished
۰۵:۱۰
Makajew Maciej
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۲۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۵۰
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۰۰
Sebastian Bak
۰
۳
Maciej Sinicki
Finished
۰۶:۱۰
Makajew Maciej
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۵۰
Linek Adam
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۷:۱۰
Sebastian Bak
۳
۲
Piotr Staniszewski
Finished
۰۷:۴۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۷:۵۰
Maciej Sinicki
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۸:۱۰
Makajew Maciej
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۰۸:۲۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Linek Adam
Finished
۰۸:۴۰
Szymon Radlo
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۸:۵۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۲۰
Michal Minda
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۰:۰۰
Jakub Kosowski
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۲۰
Damian Swierczek
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۱۰:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۰:۵۰
Tadeusz Piotrowski
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۱۱:۰۰
Maciej Sinicki
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۱۱:۱۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۲۰
Michal Minda
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۱۱:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Linek Adam
Finished
۱۱:۴۰
Blazej Cioch
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۲:۰۰
Piotrowski Marcin
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۲:۱۰
Tadeusz Piotrowski
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۱۲:۳۰
Damian Swierczek
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۱۳:۰۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۲۰
Michal Minda
۱
۳
Tadeusz Piotrowski
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Kosowski
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۳:۵۰
Blazej Cioch
۳
۱
Jakub Wozniak
Finished
۱۴:۰۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Piotrowski Marcin
Finished
۱۴:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۴:۲۰
Damian Swierczek
۲
۳
Tadeusz Piotrowski
Finished
۱۴:۳۰
Maciej Sinicki
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۱۴:۴۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۴:۵۰
Dawid Poloszczanski
۰
۰
Linek Adam
inprogress
۱۵:۱۰
Jakub Wozniak
-
-
Adrian Eliasz
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Josef Braun
-
-
Krzysztof Kapik
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Damian Swierczek
-
-
Blazej Cioch
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Piotrowski Marcin
-
-
Linek Adam
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
Czech Republic
Pro League
Michal Vavrecka
۱
۳
Peter Chvojka
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Stolfa
۱
۳
Jan Briska
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Dousa
۳
۲
Radek Bartunek
Finished
۰۳:۳۰
Borek Moravec
۲
۳
Radim Urbaniec
Finished
۱۰:۳۰
Bronislav Roubal
-
-
Ales Nemec
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Ales Krejci
۰
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Barta
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۰:۳۰
Jan Briska
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۰:۳۰
Peter Chvojka
۱
۳
Milan Musil
Finished
۰۰:۳۰
Vaclav Svoboda
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۰۰:۳۰
Radomir Benesz
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۰۱:۰۰
Bohumil Duben
۰
۳
Ales Krejci
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Polreich
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۰۱:۰۰
Jan Briska
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۰۰
Milan Musil
۳
۰
Peter Chvojka
Finished
۰۲:۰۰
Martin Zizka
۲
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۰۲:۰۰
Milan Longin
۰
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۲:۳۰
Jan Sucharda
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Hyrsl
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۳:۰۰
Karel Brozhik
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۳:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Tomek Batog
Finished
۰۳:۳۰
Milan Longin
۳
۰
Jiri Hyrsl
Finished
۰۴:۰۰
Jan Sucharda
۲
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۴:۰۰
Tomek Batog
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۴:۳۰
Radek Bartunek
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۴:۳۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Dousa
۲
۳
Jiri Hyrsl
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Louda
۳
۰
Jan Sucharda
Finished
۰۵:۳۰
Havel Ladislav
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Hyrsl
۱
۳
Radek Bartunek
Finished
۰۶:۰۰
Karel Brozhik
۳
۱
Tomek Batog
Finished
۰۶:۰۰
Havel Ladislav
۰
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Louda
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۶:۳۰
Radek Bartunek
۲
۳
Milan Longin
Finished
۰۷:۰۰
Tomek Batog
۳
۲
Jan Sucharda
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Dousa
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۸:۰۰
Karel Brozhik
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۸:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۳۰
Tomasch David
۳
۲
Jiri Hnik
Finished
۱۰:۳۰
Petr Jakes
۲
۳
Karel Pesek
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Andrle
۳
۰
Jakub Vrabec
Finished
۱۱:۰۰
Ales Krejci
۳
۲
Bohumil Duben
Finished
۱۱:۰۰
Tadeas Zika
۲
۳
Daniel Branny
Finished
۱۱:۰۰
Michal Syroha
۳
۰
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۱:۰۰
Radim Urbaniec
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۱۱:۳۰
Josef Belovsky
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Hnik
۱
۳
Michal Syroha
Finished
۱۱:۳۰
Karel Pesek
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Vrabec
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۲:۰۰
Daniel Branny
۱
۳
Borek Moravec
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۱
۳
Tomasch David
Finished
۱۲:۰۰
Bohumil Duben
۲
۳
Petr Jakes
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Tomas Andrle
Finished
۱۲:۳۰
Petr Jakes
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۲:۳۰
Tomasch David
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۱۲:۳۰
Borek Moravec
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۱۲:۳۰
Jiri Hnik
۳
۱
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۳:۰۰
Radim Urbaniec
۳
۲
Daniel Branny
Finished
۱۳:۰۰
Josef Belovsky
۱
۳
Jakub Vrabec
Finished
۱۳:۰۰
Karel Pesek
۱
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۳:۰۰
Tomasch David
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Andrle
۱
۳
Jakub Vrabec
Finished
۱۴:۰۰
Petr Jakes
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۴:۰۰
Radim Urbaniec
۳
۱
Borek Moravec
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Abraham
۳
۱
Miroslav Barta
Finished
۱۴:۳۰
Marek Holub
۳
۱
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۱۴:۳۰
Ales Nemec
۳
۱
Oskar Spacek
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Wasserbauer
۳
۱
Josef Fuchs
Finished
۱۴:۳۰
Martin Tacinec
۱
۱
Jaroslav Strnad 1964
inprogress
۱۵:۰۰
Vlastimil Svatos
۱
۱
Bronislav Roubal
inprogress
۱۵:۰۰
Ondrej Kus
۱
۱
Kamil Przeczek
inprogress
۱۵:۰۰
Antonin Kosprd
۱
۱
Ondrej Svoboda
inprogress
۱۵:۰۰
Oskar Spacek
-
-
Vlastimil Svatos
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Miroslav Barta
-
-
Martin Tacinec
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
-
-
Miroslav Abraham
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Jordan
WTT Feeder Series Amman
Haidong XU.
۰
۳
Wei Cao
Finished
۱۲:۰۰
Lin Shidong
۳
۰
Lubomir Pistej
Finished
۱۱:۳۰
World
TT-CUP
Tomas Krejci
۳
۲
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۲۰
Muhlhauser Zdenek
۳
۲
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۰۰:۲۵
Andrei Knazik
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۰
Frantisek Korenek
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۰:۵۵
Vojteh Shanc
۲
۳
Tomas Krejci
Finished
۰۱:۲۰
Muhlhauser Zdenek
۰
۳
Marat Filip
Finished
۰۱:۲۵
Hejda Vaclav Jr.
۳
۲
Frantisek Korenek
Finished
۰۱:۵۵
Tomas Krejci
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۰۲:۲۰
Marat Filip
۰
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۲:۵۵
Ruzicka Josef
۱
۳
Ales Langer
Finished
۱۰:۵۰
Jan Hendrych
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۲۰
Vojtech Hruska
۲
۳
Jakub Jares
Finished
۱۱:۲۵
Ruzicka Josef
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۵۰
Josef Rendl
۳
۰
Jaroslav Martinek
Finished
۱۱:۵۵
Ales Langer
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۱۲:۲۰
Vojtech Hruska
۳
۲
Jaroslav Martinek
Finished
۱۲:۲۵
Ruzicka Josef
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۱۲:۵۰
Jakub Jares
۳
۰
Josef Rendl
Finished
۱۲:۵۵
Martin Dolezal
۱
۳
Ales Langer
Finished
۱۳:۲۰
Vojtech Hruska
۳
۰
Josef Rendl
Finished
۱۳:۲۵
Jaroslav Martinek
۱
۳
Jakub Jares
Finished
۱۳:۵۵
Ruzicka Josef
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۴:۰۰
Jan Hendrych
۳
۱
Ales Langer
Finished
۱۴:۲۰
Josef Rendl
۳
۱
Jaroslav Martinek
Finished
۱۴:۳۰
Vlastimil Kocvara
۲
۱
Vladimir Libovicky
inprogress
۱۴:۵۰
Jakub Jares
۲
۰
Vojtech Hruska
inprogress
۱۴:۵۵
Zdenek Bron
-
-
Kastner Karel
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Vlastimil Kocvara
-
-
Kastner Karel
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Belarus
Liga Pro
Sergei Gus
۲
۳
Viktor Anishchenko
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Promskii
۰
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۲:۳۰
Evgenii Kozich
۳
۱
Anton Mokei
Finished
۱۳:۰۰
Evgenii Mutianko
۱
۳
Evgenii Kozich
Finished
۱۳:۳۰
Anton Mokei
۳
۱
Vladimir Promskii
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Promskii
۳
۰
Evgenii Kozich
Finished
۱۴:۳۰
Evgenii Mutianko
۰
۱
Anton Mokei
inprogress
۱۵:۰۰
Jordan
WTT Feeder Series Amman Women
Man Kuai
۳
۰
Natalia Bajor
Finished
۱۰:۳۰
Audrey Zarif
۳
۲
Chengzhu Zhu
Finished
۱۱:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Mate Moricz
۳
۱
Martin Pytlik
Finished
۱۰:۳۰
Tibor Spanik
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۱:۰۵
Shiyu Sun
۱
۳
Soumyajit Ghosh
Finished
۱۱:۴۰
Siddhesh Pande
۰
۳
Klajber Adam
Finished
۱۲:۱۵
Mate Moricz
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۲:۴۵
Tibor Spanik
۲
۳
Shiyu Sun
Finished
۱۳:۱۵
Siddhesh Pande
۲
۳
Martin Pytlik
Finished
۱۳:۴۵
Soumyajit Ghosh
۳
۰
Klajber Adam
Finished
۱۴:۱۵
Mate Moricz
۱
۳
Shiyu Sun
Finished
۱۴:۴۵
Siddhesh Pande
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۵:۱۵
Martin Pytlik
-
-
Klajber Adam
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Japan
T League Women
Wei Wensheng
۰
۳
Honoka Hashimoto
Finished
۱۳:۳۰