0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K22 Cyber League
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۷
۱۰۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۰
۱۲۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۳
۱۳۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۰
۱۲۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۹۸
۱۱۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۴
۱۲۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۰
۱۲۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۶
۱۰۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۳۱
۱۲۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۳
۱۲۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۰۴
۱۳۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۸۸
۱۱۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۸
۱۲۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۱
۸۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۷۱
۷۰
Phoenix Suns (Cyber)
inprogress
۱۵:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۲
۱۱۳
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۹۸
۱۲۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۳۶
۱۴۴
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۷۵
۱۱۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۱۳۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۰
۱۱۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۸
۱۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۸۷
۱۲۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۹
۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۱۵:۵۰
World
NBA 2K22 3x3
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۱۴
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۴
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۱۵:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
-
-
Chicago Bulls 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
World
NBA 2K21 1x1
James Harden
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۵۰
James Harden
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۰:۰۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۲۰
Russell Westbrook
۱۳
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۰:۴۰
James Harden
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۵۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۰۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۲۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۵:۵۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۱۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۰:۱۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۱:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۱:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۲۰
Damian Lillard
۷
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۲:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۲۰
James Harden
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۳۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۲:۵۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۰۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۳:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۳:۴۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۳:۵۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۰۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۴:۱۰
Michael Jordan
۱۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۴:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۴:۴۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۴:۵۰
Luka Doncic
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۱۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۲۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۴۰
LeBron James
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۵۰
Bradley Beal
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۷:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۷:۱۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۳۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۷:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۸:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
Michael Jordan
۱۶
۱۴
LeBron James
Finished
۰۸:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۸:۳۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Bradley Beal
Finished
۰۸:۴۰
James Harden
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۵۰
LeBron James
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۹:۲۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۹:۳۰
Kobe Bryant
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۹:۵۰
Bradley Beal
۸
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۰۰
James Harden
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۰:۱۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۲۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۳۰
Bradley Beal
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۰:۴۰
James Harden
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۵۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۲۰
LeBron James
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۱:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۴۰
Luka Doncic
۱۲
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۵۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۲:۱۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۲:۳۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۲:۴۰
Damian Lillard
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۰۰
James Harden
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۴۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۴:۰۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۴:۱۰
LeBron James
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۳۰
James Harden
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۴:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۴:۵۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۱۰
Damian Lillard
۴
۱۲
Michael Jordan
Finished
۱۵:۲۰
James Harden
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۵:۳۰
Luka Doncic
۶
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۴۰
Kawhi Leonard
۸
۲
Tracy McGrady
inprogress
۱۵:۵۰
Russell Westbrook
-
-
Damian Lillard
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
World
NBA 2K22 Cyber Championship
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۹
۱۱۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۹
Chicago Bulls (Cyber)
۸۹
۸۰
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۷:۰۲
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۶
۱۱۳
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۲:۵۳
Toronto Raptors (Cyber)
۸۷
۱۱۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۴:۲۱
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
Dallas Mavericks (Cyber)
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
World
Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۶۴
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۳
۸۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۴
۸۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۵۰
۷۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۱
۷۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۰
۶۷
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۶
۵۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۴
۶۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۱
۷۵
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Golden State Warriors (Cyber)
۶۵
۸۲
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۷
۷۶
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۶
۷۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۲
۶۷
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۶
۷۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۷۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۶۴
۶۵
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۷۱
۸۱
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۷
۷۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۸:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۴
۶۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۷
۸۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۲
۶۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۸
۷۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۰
۶۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۶۹
۸۵
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۳
۸۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۴۹
۷۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۷۲
۸۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۵
۶۵
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۲:۵۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۷
۶۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۴۷
۷۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۳:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۸۳
۹۶
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۲
۷۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۷
۸۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۰
۶۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۱۵:۱۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۳۴
۳۳
Detroit Pistons (Cyber)
inprogress
۱۵:۳۷