0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Kamil Novak
۲
۳
Jan Knot
Finished
۰۲:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Milan Klement
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Jan Knot
Finished
۰۳:۳۰
Dominik Kuzma
۳
۱
Denis Tauchman
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Celler
۳
۲
Julius Legen
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
David Vrabec
Finished
۰۱:۳۰
David Vrabec
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۳۰
Martin Sobisek
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۴:۰۰
Jan Knot
۳
۰
David Vrabec
Finished
۰۵:۳۰
Jan Briska
۳
۲
Dominik Kuzma
Finished
۰۹:۳۰
Martin Guk
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۱۰:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۱
Jan Briska
Finished
۱۱:۰۰
Jan Briska
۲
۳
Denis Tauchman
Finished
۱۱:۳۰
Dominik Kuzma
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۱۲:۰۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۱۲:۰۰
Martin Bittner
۱
۳
Martin Guk
Finished
۱۳:۰۰
Josef Buzek
۳
۲
Pavel Mozol
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Gireth
۲
۳
Jan Kanera
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Gireth
۳
۰
Jan Kanera
Finished
۰۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۱:۳۰
Jan Knot
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۰۰
Martin Kowalik
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۳۰
Alesh Bayer
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Jan Knot
Finished
۰۷:۰۰
David Jicha
۳
۰
Zdenek Kasinski
Finished
۱۳:۳۰
Adam Vitasek
۳
۱
Marek Zaskodny
Finished
۰۰:۰۰
Petr Hisler
۳
۱
Julius Legen
Finished
۰۰:۰۰
Jan Skvrna
۳
۱
Radovan Polasek
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۰
Tomas Tecl
Finished
۰۱:۰۰
Milan Klement
۲
۳
Martin Kowalik
Finished
۰۲:۰۰
Martin Sobisek
۰
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Alesh Bayer
۳
۲
Martin Kowalik
Finished
۰۳:۳۰
David Vrabec
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۰۰
Martin Kowalik
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Milan Klement
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۶:۰۰
Alesh Bayer
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Hiblbauer
۳
۰
Vladimir Stanek
Finished
۰۹:۳۰
Martin Bittner
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۰۹:۳۰
Petr Vicherek
۲
۳
Ondrej Paril
Finished
۰۹:۳۰
Zdenek Trtik
۲
۳
Karel Pesek
Finished
۱۰:۰۰
Denis Tauchman
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۰:۰۰
David Sarganek
۱
۳
Radek Benes
Finished
۱۰:۰۰
Ondrej Paril
۳
۱
David Sarganek
Finished
۱۰:۳۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Martin Guk
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Stanek
۱
۳
Zdenek Trtik
Finished
۱۰:۳۰
Radek Benes
۰
۳
Petr Vicherek
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Martin Bittner
Finished
۱۱:۰۰
Karel Pesek
۲
۳
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۱:۰۰
Martin Bittner
۳
۲
Martin Guk
Finished
۱۱:۳۰
Petr Vicherek
۱
۳
David Sarganek
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Hiblbauer
۱
۳
Zdenek Trtik
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Stanek
۲
۳
Karel Pesek
Finished
۱۲:۰۰
Ondrej Paril
۱
۳
Radek Benes
Finished
۱۲:۰۰
Zdenek Trtik
۱
۳
Karel Pesek
Finished
۱۳:۰۰
Dominik Kuzma
۲
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۳:۰۰
Ondrej Paril
۲
۳
Radek Benes
Finished
۱۳:۰۰
Miloslav Lubas
۰
۳
Jaroslav Kasan
Finished
۱۳:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۰
Jan Lovl
Finished
۱۳:۳۰
Ivo Palmi
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Motak
۱
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۴:۰۰
Jan Manhal Jr
۰
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۴:۰۰
Martin Cmunt
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۱۴:۰۰
Jaromir Kanok
۰
۰
Jiri Motak
inprogress
۱۴:۳۰
Zdenek Kasinski
-
-
Martin Cmunt
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Jan Lovl
۰
۰
Jan Manhal Jr
inprogress
۱۴:۳۰
Russia
Liga Pro
Dmitry Bakalin
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۰:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Yurii Merkushin
Finished
۰۰:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۳۰
Kirill Malahov
۳
۱
Vladislav Shelipov
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Sergey Maksakov
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۱
Aleksey Boev
Finished
۰۱:۰۰
Yurii Merkushin
۲
۳
Andrey Zolotov
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Kirill Malahov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Artemov
۳
۰
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۴۵
Aleksey Boev
۰
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۲:۰۰
Andrey Zolotov
۱
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Prokhorov
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۳۰
Yurii Merkushin
۳
۲
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۰۰
Vladislav Shelipov
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Aleksey Boev
Finished
۰۳:۳۰
Kirill Malahov
۱
۳
Andrey Zolotov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Maksakov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۱۵
Vladislav Shelipov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۴:۱۵
Aleksey Boev
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Zolotov
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۱
۳
Aleksey Boev
Finished
۰۵:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Andrey Prokhorov
Finished
۰۵:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
-
-
Nikolay Pashkov
inprogress
۰۸:۰۰
Artem Denisov
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Shulkov Maxim
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۱۵
Igor Minchenkov
۲
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Martyukhin
۳
۰
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۴۵
Yuri Dvornichenko
۱
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۰۹:۰۰
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Muslikov
۱
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۹:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Artem Denisov
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۲
Andrei Khanevskii
Finished
۱۰:۰۰
Aleksandr Tretyakov
۳
۰
Igor Minchenkov
Finished
۱۰:۰۰
Shulkov Maxim
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۱۵
Artem Denisov
۳
۲
Sergey Martyukhin
Finished
۱۰:۱۵
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Martyukhin
۳
۲
Artem Denisov
Finished
۱۱:۴۵
Shkurko Artem Olegovich
۳
۲
Mikhail Aleksandrovskiy
Finished
۱۲:۱۵
Ruben Arutiunov
۲
۳
Shirshov Alexander
Finished
۱۲:۱۵
Pavel Semenov
۳
۱
Vladimir Eremin
Finished
۱۲:۳۰
Mikhail Cheklin
۳
۱
Anatoly Batalov
Finished
۱۲:۴۵
Alexander Gritsenko
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۴۵
Shirshov Alexander
۲
۳
Mikhail Cheklin
Finished
۱۳:۱۵
Mikhail Aleksandrovskiy
۲
۳
Alexander Gritsenko
Finished
۱۳:۱۵
Vladimir Eremin
۲
۳
Miliutin Pavel
Finished
۱۳:۳۰
Ilya Novikov
۲
۳
Shkurko Artem Olegovich
Finished
۱۳:۴۵
Miliutin Pavel
۱
۳
Pavel Semenov
Finished
۱۴:۰۰
Ukraine
Ukraine Win Cup
Evgeny Krivorotyko
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۰:۰۰
Igor Sukovaty
۱
۳
Sergey Skachenko
Finished
۰۰:۰۰
Rodion Pirveli
۲
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۳۰
Denis Kebalo
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۰۰:۳۰
Anton Yolkin
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۱:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۱
Sergey Skachenko
Finished
۰۱:۰۰
Denis Kebalo
۲
۳
Evgeny Krivorotyko
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Skachenko
۳
۲
Rodion Pirveli
Finished
۰۱:۳۰
Eduard Rubtsov
۱
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۲:۰۰
Vitaliy Solovey
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۲:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Rodion Pirveli
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۰
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۲:۳۰
Vitaliy Solovey
۳
۰
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Skachenko
۰
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۳:۰۰
Igor Sukovaty
۲
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۲
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۳۰
Vitaliy Solovey
۳
۰
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Skachenko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۴:۰۰
Aleksandr Horoshko
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Kireev
۳
۱
Vitaliy Solovey
Finished
۰۵:۰۰
Aleksandr Horoshko
۰
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۳۰
Aleksandr Horoshko
۰
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۰۰
Sergey Kireev
۳
۱
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۷:۳۰
Sergey Korobeinik
۰
۳
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۸:۰۰
Sergey Pokydko
۲
۳
Mukha Taras
Finished
۰۸:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۸:۳۰
Ruslan Onischenko
۳
۲
Sergey Buluy
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Pokydko
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Korobeinik
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Sharpay
۱
۳
Mukha Taras
Finished
۰۹:۳۰
Ruslan Onischenko
۳
۰
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Korobeinik
۲
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Pokydko
۰
۳
Viktor Sharpay
Finished
۱۰:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۰
Mukha Taras
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Buluy
۳
۱
Aleksey Goloveshkin
Finished
۱۰:۳۰
Mukha Taras
۰
۳
Sergey Pokydko
Finished
۱۱:۰۰
Aleksey Goloveshkin
۳
۲
Sergey Korobeinik
Finished
۱۱:۰۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Viktor Sharpay
Finished
۱۱:۳۰
Sergey Buluy
۰
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۱:۳۰
Andrey Burdakov
۳
۰
Sergey Pokydko
Finished
۱۲:۰۰
Aleksey Goloveshkin
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۱۲:۰۰
Mukha Taras
۳
۰
Viktor Sharpay
Finished
۱۲:۳۰
Aleksey Goloveshkin
۲
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۲:۳۰
Viktor Sharpay
۳
۱
Sergey Pokydko
Finished
۱۳:۰۰
Ruslan Onischenko
۳
۰
Sergey Korobeinik
Finished
۱۳:۰۰
Sergey Buluy
۰
۳
Sergey Korobeinik
Finished
۱۳:۳۰
Mukha Taras
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۱۳:۳۰
Denis Kebalo
۲
۳
Evgeny Krivorotyko
Finished
۱۴:۰۰
Alexey Rodin
۲
۳
Spartak Abalmaz
Finished
۱۴:۰۰
Ruslan Lazebny
۰
۰
Artem Maksimenko
inprogress
۱۴:۳۰
Jan Zaharov
-
-
Alexander Pogonov
inprogress
۱۴:۳۰
Europe
TT Elite Series
Lukasz Jarocki
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۰:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۴۵
Karol Wisniewski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Maslowski
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۱:۳۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۱:۴۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۲:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Jakub Maslowski
Finished
۰۲:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Tomasz Lojtek
Finished
۰۲:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۳:۰۰
Lukasz Pietraszko
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۱۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۳:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۴۵
Jakub Maslowski
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۰۴:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۴:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۵:۰۰
Jakub Maslowski
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۵:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۰۰
Miastowski Maksymilian
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Maslowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۷:۰۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۷:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۸:۰۰
Lukasz Nadolski
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۹:۰۰
Tomasz Kotowski
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۹:۳۰
Josef Braun
۰
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۰:۰۰
Lukasz Nadolski
۳
۲
Tomasz Kotowski
Finished
۱۰:۳۰
Konrad Kulpa
۳
۰
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۰۰
Josef Braun
۳
۲
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۳۰
Tomasz Kotowski
۳
۰
Jan Zandecki
Finished
۱۲:۰۰
Lukasz Nadolski
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۳۰
Konrad Kulpa
۲
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۳:۰۰
Tomasz Kotowski
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۳:۳۰
Lukasz Nadolski
۱
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۴:۰۰
World
TT-CUP
Tomas Rudolf
۳
۰
Martin Hargas
Finished
۰۰:۲۰
Zaboj Matej
۳
۲
Petr Semrad
Finished
۰۰:۲۵
Martin Hargas
۳
۱
Lukas Adamec
Finished
۰۰:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۰
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۵۵
Tomas Rudolf
۳
۰
Zdenek Macek
Finished
۰۱:۲۰
Zaboj Matej
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۵۵
Dmitri Krasnov
۱
۳
Dmitri Kuznetsov
Finished
۰۹:۱۵
Daljus Kregzde
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۰۹:۴۵
Marat Filip
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۰۹:۵۰
Dmitri Krasnov
۰
۳
Marko Viidas
Finished
۱۰:۱۵
Martin Dolezal
۱
۳
Petr Semrad
Finished
۱۰:۲۰
Marek Fabini
۳
۱
Milan Dvorak
Finished
۱۰:۲۵
Dmitri Kuznetsov
۰
۳
Daljus Kregzde
Finished
۱۰:۴۵
Marat Filip
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۱۰:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۱۰:۵۵
Dmitri Krasnov
۰
۳
Daljus Kregzde
Finished
۱۱:۱۵
Ruzicka Josef
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۲۰
Marek Fabini
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۱۱:۲۵
Marko Viidas
۳
۱
Dmitri Kuznetsov
Finished
۱۱:۴۵
Marat Filip
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۵۰
Milan Dvorak
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۵۵
Petr Semrad
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۲۰
Marek Fabini
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۲۵
Marek Kulisek
۳
۰
Milan Dvorak
Finished
۱۲:۵۵
Ruzicka Josef
۳
۲
Petr Semrad
Finished
۱۳:۲۰
Vojtech Strouhal
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۳:۵۰
Jiri Manas
۲
۱
Pavel Cibik
inprogress
۱۴:۲۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Alexander Sahakyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۱۰
World
World Team Championships Men
Samuel Kulczycki
۳
۰
Dillon Chambers
Finished
۰۸:۳۰
Nima Alamian
۳
۰
Pak Nam Ng
Finished
۰۸:۳۰
Anton Kallberg
۱
۳
Liam Pitchford
Finished
۰۹:۰۰
Milosz Redzimski
۳
۲
Nicholas Lum
Finished
۰۹:۰۰
Kristian Karlsson
۳
۰
David McBeath
Finished
۰۹:۳۰
Maciej Kubik
۳
۰
Finn Luu
Finished
۰۹:۳۰
Noshad Alamiyan
۳
۰
Siu Hang Lam
Finished
۰۹:۳۰
Truls Moregardh
۳
۱
Liam Pitchford
Finished
۱۰:۰۰
Nima Alamian
۲
۳
Chun Ting Wong
Finished
۱۰:۰۰
Angel Naranjo
۱
۳
Chuqin Wang
Finished
۱۲:۳۰
Azzam Alim
۱
۳
Tomas Koldas
Finished
۱۲:۳۰
Tamas Lakatos
۳
۱
Eduard Ionescu
Finished
۱۲:۳۰
Pattaratorn Passara
۲
۳
Peter Hribar
Finished
۱۲:۳۰
Ali Alkhadrawi
۰
۳
Tomas Polansky
Finished
۱۳:۰۰
Adam Szudi
۱
۳
Ovidiu Ionescu
Finished
۱۳:۰۰
Janos Bence Majoros
۳
۰
Hunor Szocs
Finished
۱۳:۳۰
Belarus
Liga Pro
Sergei Arefev
۲
۳
Andrei Bairakov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Siniavskii
۲
۳
Daniil Devyatnikov
Finished
۰۹:۰۰
Andrei Bairakov
۱
۳
Vladimir Siniavskii
Finished
۰۹:۳۰
Daniil Devyatnikov
۳
۲
Sergei Arefev
Finished
۱۰:۰۰
Sergei Arefev
۱
۳
Vladimir Siniavskii
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Bairakov
۳
۲
Daniil Devyatnikov
Finished
۱۱:۰۰
Maksim Drobot
۲
۳
Sergei Kurilchik
Finished
۱۲:۳۰
Sergei Kurilchik
۳
۱
Rostislav Zhadko
Finished
۱۳:۳۰
World
World Team Championships Women
Sreeja Akula
۳
۰
Nina Mittelham
Finished
۰۹:۰۰
Hana Goda
۰
۳
Hana Matelova
Finished
۰۹:۰۰
Rozalina Khadjieva
۳
۱
Paulina Krzysiek
Finished
۰۹:۳۰
Yousra Helmy
۲
۳
Katerina Tomanovska
Finished
۰۹:۳۰
Diya Parag Chitale
۳
۱
Sabine Winter
Finished
۰۹:۳۰
Markhabo Magdieva
۳
۱
Katarzyna Wegrzyn
Finished
۱۰:۰۰
Meshref Dina
۱
۳
Hana Matelova
Finished
۱۰:۰۰
Manika Batra
۱
۳
Nina Mittelham
Finished
۱۰:۰۰
Sreeja Akula
۰
۳
Ying Han
Finished
۱۰:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Jiri Martinko
۳
۱
Roman Rezetka
Finished
۱۰:۰۵
Antonin Gavlas
۳
۰
Tibor Spanik
Finished
۱۰:۴۰
Lubomir Jancarik
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۱۵
Jiri Martinko
۳
۲
Antonin Gavlas
Finished
۱۲:۱۵
Lubomir Jancarik
۳
۱
Pavol Mego
Finished
۱۲:۴۵
Tibor Spanik
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۳:۱۵